Legislatie

- ORDIN nr. 1217/31.03.2010 privind completarea anexei nr. 4 Partea a IV-a - Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor si apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor.

- RECTIFICARI LA HOTARAREA nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.537 din 2 august 2010, se face urmatoarea rectificare (care nu apartine Redactiei "Monitorul Oficial, Partea I "), in format pdf., astfel cum a fost publicat Ón Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.564/ 10.VIII.2010.

- HOTARAREA nr. 736/21.07.2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/210 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala, in format pdf., astfel cum a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.537/2.VIII.2010.

- ORDIN nr. 691/08.10.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanta energetica a cladirilor.

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 114/23.12.2009 privind unele masuri financiar-bugetare.

- LEGE nr. 372/13.12.2005 privind performanta energetica a cladirilor cu documentele subsecvente.

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 18/4.03.2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte cu documentele subsecvente.

- ORDIN nr. 1071/16.12.2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor.

- Anexa nr. 1 - Partea a IV-a - Breviar de calcul al performantei energetice a cladirilor si apartamentelor.

- Anexa nr. 2 - Partea a IV-a - Model certificat de performanta energetica al apartamentului.

- ORDONANTA DE URGENTA nr. 69/30.06.2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala

- Baza legislativa a fost preluata de pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului.