Audit Energetic

Audit energetic reprezinta un studiu complex al comportamentului si al consumurilor energetice ale cladirilor avind drept scop stabilirea performantelor reale si identificarea solutiilor tehnice de reabilitare sau modernizarea energetica.

Realizarea unui audit energetic pentru cladiri presupune :

  • a)Analiza termica si energetica a cladirii - descrierea modului de realizarea a auditului energetic, principalele caracteristici termice si energetice a cladirii si masurile propuse pentru cresterea performantei energetice a cladirii, si masurile propuse pentru cresterea performantei energetice a cladirii si instalatiilor interioare ale acesteia precum si concluziile referitoare la eficienta economica a aplicarii masurilor propuse
  • b)Certificat de performanta energetica a cladirii - elaborat conform reglementarilor in vigoare si va cuprinde recomandari privind reducerea consumurilor de energie
  • c)Audit energetic al cladirii
  • d)Bibliografie
  • e)Anexe